Header
line decor
line decor
      
Doorstroom / individu / coaching
 
line decor
             
 
 
 
 
   

COACHING

Vooraf

Coaching is een vorm van gerichte ondersteuning bij het werk, met als doel het vermogen te versterken om de bekwaamheid blijvend te verbeteren. Deze ondersteuning bestaat uit reflectie op het professioneel handelen.

Anders geformuleerd: om jezelf te ontwikkelen is individuele coaching een van de meest effectieve vormen.

Tijdens coachingsessies gaat het over integratie van:

 • persoon en beroep
 • heden, verleden en toekomst
 • theorie en praktijk
 • verstand en gevoel
 • ideaal en werkelijkheid

Concreet betekent dit dat je het samen hebt over bijvoorbeeld:

 • Hoe doe ik de dingen nu en hoe zou ik ze willen doen?
 • Hoe kom ik over?
 • Welke resultaten bereik ik; wat zou ik willen bereiken?
 • Hoe voel ik me?
 • Wat zou ik willen?

Dit geeft resultaten die 'daadwerkelijk verbeteren' als resultaat hebben. Ondersteuning in het dagelijkse werk geeft blijvend succes. Coaching is de sleutel tot verbetering van de prestaties van mensen, van de organisatie en van jezelf.

Mensen leren vaak meer van een coach die hen vraagt hoe ze vinden dat ze een bepaalde taak hebben verricht dan van iemand die hen zegt: "Dit heb je fout gedaan en dat moet je de volgende keer beter doen."  

De individuele coach kan direct terugkoppelen en de leerpunten aanreiken. Het functioneren in de praktijk is uitgangspunt. Hierdoor kan aangesloten worden bij de individuele situatie en behoefte.

Werkwijze Caers Personeelsmanagement

De laatste jaren hebben we veel ervaring en succes met individuele en/of teamcoaching in de werksituatie van alledag. Leerprocessen worden effectief wanneer ze worden toegepast in concrete werksituaties.
Maar al te vaak wordt een vaardigheid die geleerd is of een instrument dat aangereikt is in een training of cursus, niet toegepast, omdat de koppeling naar het werk van alledag niet wordt gelegd. Door individuele en/of teamcoaching is het functioneren in de praktijk niet alleen uitgangspunt voor individuele leertrajecten, maar tevens ook het werkveld waarin die leertrajecten worden toegepast.

Top

HET TRAJECT:

Intakegesprek

 • Uitgangspunt is het functioneren in de concrete werksituatie.
 • Bespreken van de noodzakelijke vaardigheden/houdingen in de concrete werksituatie.
 • Reflectie op de eigen situatie.

Formuleren van leerpunten (coach en medewerker)

De leerpunten worden geoperationaliseerd in handelingstermen.
Bijvoorbeeld:

 • Inzichten die je moet verwerven.
 • Vaardigheden die je moet leren.
 • Wat moet ik doen, hoe moet ik handelen?
 • Wat moet ik zeggen, communiceren?
 • Gedrag dat moet veranderen.

Evaluatie  van de vaardigheden/houdingen op de werkplek

 • In volledig vertrouwen bespreken van het functioneren in de werksituatie.
 • Formuleren van nieuwe leerpunten.

Gezamenlijk formuleren van de eindevaluatie en de leerpunten

Coaching van individuen en teams

Iedere medewerker/leidinggevende heeft een eigen ontwikkelingsniveau. Hierdoor is het noodzakelijk dat de coach 'in de huid' van de ander kruipt en vanuit de specifieke situatie de leerdoelen samen met de ander formuleert.

Voor samenwerking in het team is dezelfde werkwijze noodzakelijk omdat teams allemaal verschillend zijn.

Elk team is in zijn doelstellingen, maar vooral ook binnen zijn onderlinge relaties, verschillend.

Top

Organisatie

Caers Personeelsmanagement zorgt ervoor dat:

 • er afspraken worden gemaakt over de dingen die besproken zijn.
 • we rekening houden met de gevoelens van individuen.
 • we een duidelijk beeld geven van de verlangde vaardigheden.
 • we praktische stappen aangeven.
 • we de coach voorstellen als partner om uw ontwikkeling verder vorm te geven en niet om een 'gebrek' te herstellen.
 • we evenwicht brengen in negatieve en positieve kanten (adviseren over constructieve actie).
 • we door middel van vragen en observaties verifiëren of alles begrepen is.
 • we samen een plan opstellen.
 • we samen de prestaties evalueren.
 • we iedereen helpen wanneer daar behoefte aan is.


Coaching volgens het vierstappenplan

coaching
Duur

Caers Personeelsmanagement gaat ervan uit dat een coachingtraject bestaat uit 5 à 10 bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur.
Na overleg kunnen deze, in specifieke situaties,  worden uitgebreid. Indien noodzakelijk en/of gewenst kunnen daar trainingsmiddagen aan gekoppeld worden, waarin specifieke kennis wordt aangereikt.

Externe toets en evaluatie

Naar aanleiding van de intake en een externe toets, waarin de afspraken en leertrajecten omschreven staan, worden er vooraf afspraken gemaakt over leerdoelen en tijdsinvestering (aantal uren coaching).

Na de afgesproken tijdsinvestering wordt een schriftelijke evaluatie voor de opdrachtgever samengesteld.
De evaluatie wordt besproken met de opdrachtgever en de gecoachte medewerker.

 

Top
Doorstroom / individu / coaching
     
     

www.redactiestappaerts.nl