Header
line decor
line decor
      
Doorstroom / individu / development center
 
line decor
             
 
 
 
 
   

DEVELOPMENT CENTER

Assessment center:

 • Drie capaciteitentests ter bepaling van werk- en denkniveau: conceptueel taalkundig denkvermogen, verbaal logisch redeneervermogen en cijfermatig inzicht
 • Persoonlijkheidsonderzoek: relaties met mensen, denkstijl en emoties, zie persoonlijkheidsonderzoek
 • Verkoopstijlen, leiderschapstijlen, managementvaardigheden
 • Simulatieoefeningen: postbak-oefening/rollenspel
 • Diepte-interview aan de hand van de testresultaten en simulatieoefening, interpretatie, resultatenbespreking en advies
 • Rapportage 

Persoonlijk ontwikkelingsplan (p.o.p.):

Het opstellen van een p.o.p., samen met leidinggevende en betrokkene, aan de hand van de assessmentresultaten.

Verbeteracties:


Kennis
 • opleiding
 • cursus
 • verdieping (opdracht/taak)
 • benchmarking
 • zelfstudie: – boeken – artikelen
 • mentoring

Vaardigheden

 • training/coaching
 • benchmarking
 • intervisie (door/van/met elkaar leren)
 • casuïstiek, aan de hand van lopend project, leerdoelen in praktijk brengen
 • mentoring

Attitude

 • casuïstiek
 • coaching
 • mentoring
 • intervisie door/met:  – leidinggevende
 • intervisie door/met:  – collega
 • intervisie door/met:  – derden

 

Het vastleggen van concrete werkafspraken, meetpunten, resultaatverbeteringen en evaluatiemomenten.

Caers Personeelsmanagement werkt volgens de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

 

Top
Doorstroom / individu / development center
     
     

www.redactiestappaerts.nl