Header
line decor
line decor
      
Doorstroom / individu / ondernemerschap
 
line decor
             
 
 
 
 
   

ONDERNEMERSCHAP

Caers Personeelsmanagement heeft de afgelopen jaren vele tientallen ondernemers ondersteund bij hun op- en doorstart. Als Deeltijdlector Entrepreneurship bij Fontys kwam Caers voornamelijk in contact met studenten die een eigen bedrijf willen opstarten. Voor het UWV heeft Caers Personeelsmanagement vele uitkeringsgerechtigden begeleid om hun carrière als ondernemer voort te zetten. Ook bestaande ondernemers, die dreigen vast te lopen in hun ondernemerschap, behoren tot de doelgroep.

De te ondernemen stappen in dergelijk trajecten zijn praktisch van aard:

Fase 1:
ondernemerscompetenties in kaart brengen aan de hand van een onderenemerstest en daaruit een SWOT-analyse van de ondernemer destilleren met ontwikkelpunten.

Fase 2:
van idee naar concept

Fase 3:
van concept naar businessplan

Fase 4:
concretiseren van verdienmodel en activiteitenplan (SMART)

Fase 5:
ondersteuning en advisering in de uitvoering

Top
Doorstroom / individu / ondernemerschap
     
     

www.redactiestappaerts.nl