Header
line decor
line decor
      
Doorstroom / team / teamontwikkeling
 
line decor
             
 
 
 
 
   

TEAMONTWIKKELING

Teamontwikkeling

Caers Personeelsmanagement gebruikt diverse bedrijfspsychologische onderzoeken om op effectieve wijze teams (middenkader, management en directie) samen te stellen of om bestaande teams optimaal te leren samenwerken, met als uitgangspunt eenieders competenties:

 • Welke waarden zijn over-/ondervertegenwoordigd in een team?
 • Hoe verdeel je de taken binnen een team zo effectief mogelijk?
 • Hoe kun je elkaar aanvullend ondersteunen?
 • Hoe bereik je meer samenwerking en onderlinge synergie?

Naast individuele onderzoeken vinden er workshopsessies plaats, waarin inzicht en (h)erkenning leiden tot verbeterprogramma’s, zowel voor elk individu als voor het totale team.

Algemeen
Bij het ontwikkelen van de teamgeest, het bevorderen van de samenwerking en het bereiken van commitment en synergie tussen de teamleden, zijn de volgende elementen van belang:

 • Heldere formulering van de visie en missie.
 • Duidelijke doelstellingen bepalen (SMART).
 • Het benoemen van de succesfactoren en de valkuilen.
 • Opsplitsing van het teamontwikkelingstraject in:

'HET'

 • systemen
 • procedures
 • werkafspraken
 • taken
 • doelstellingen

'WIJ'

 • cultuur (lerende organisatie)
 • samenwerken
 • communicatie
 • commitment

'IK'

 • rolgedrag (houding, mentaliteit, instelling)
 • (zelf)bewustzijn
 • verantwoordelijkheidsgevoel
 • willen leren/ontwikkelen

 

 

 

 

 

Bovenstaande uitgangspunten zijn absolute voorwaarden om de kans op  slagen/succes van een organisatie te optimaliseren.

Een optimale samenwerking in een team moet voldoen aan:

 • heldere doelstellingen (uitdaging)
 • initiatief tonen (actie)
 • flexibel aanpassen (verbeteringen/leren)
 • wederzijds respect (eenieder mag verschillend zijn)
 • open communicatie (duidelijkheid)
 • gezamenlijke verantwoordelijkheid (betrokkenheid)
   
Top
Doorstroom / team / teamontwikkeling
     
     

www.redactiestappaerts.nl