Header
line decor
line decor
      
Doorstroom / organisatie / verander- en verbetertraject
 
line decor
             
 
 
 
 
   

VERANDER- EN VERBETERTRAJECTEN

Stappenplan verander-/verbetertraject

 1. Introductie team: voorlichting, uitleg, motivatie en discussie, met als doel commitment:
  1. met middenkader en bedrijfsleiding
  2. met alle betrokken medewerkers

 2.  Analyse, inventarisatie van knelpunten/verbeterpunten door Caers Personeelsmanagement, door middel van waarnemingen en interviews met medewerkers. Deze werkverbeterpunten kunnen aangevuld worden met een analyse van persoonlijke knelpunten/verbeterpunten.

 3. Het maken van een prioriteitenlijst aan de hand van de analyse betreffende werkverbeterpunten en/of persoonlijke aandachtspunten.

 4. Het invullen van een tijdschema aan de hand van de prioriteitenlijst (planning).

 5. Het samenstellen van werkgroepen die de verbeterpunten bestuderen en ter discussie stellen, met als doel te komen tot verbetervoorstellen.

 6. Het bespreken van verbetervoorstellen en het verkrijgen van commitment:
  1. binnen de afdeling(en)/organisatie
  2. bij management/directie

 7. Het maken van concrete afspraken en het vastleggen daarvan, van zowel de persoonlijke als werkverbeterpunten.

 8. Het verdelen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, rekening houdend met persoonlijke kwaliteiten en het regelen van controle en instandhouding van de vastgelegde procedures, regels en afspraken.

 9. Implementatie

 10. Evaluatie
   

De rol van Caers Personeelsmanagement is coachend, ondersteunend, sturend en procesbewakend. Zelfwerkzaamheid is het credo!

 

 

 

Top
Doorstroom / organisatie / verander- en verbetertrajecten
     
     

www.redactiestappaerts.nl