Header
line decor
line decor
      
Instroom / (bedrijfs-)opvolgingstrajcten
 
line decor
             
 
 
 
 
 

(BEDRIJFS-)OPVOLGINGSTRAJECTEN

Probleemstelling

Een directeur/grootaandeelhouder (dga) van een bedrijf is bijna per definitie vergroeid met en verknocht aan zijn onderneming. Dat maakt het vinden en selecteren van een goede opvolger niet eenvoudiger.

Bij alle beslissingen over opvolging spelen zowel verstand als emotie een rol. Maar in dit geval kan emotie in de weg staan van een afgewogen oordeel. Dat is een bedreiging, want opvolging door de juiste man of vrouw is essentieel voor de continuïteit van de onderneming, evenals voor het persoonlijk welzijn van de dga die zijn ‘kindje’ in goede handen wil zien. Het belang van de onderneming kan om een ander type manager vragen dan tot dan toe gebruikelijk.

In dit soort opvolgingskwesties verleent Caers Personeelsmanagement professionele ondersteuning.

Risico's

De risico’s van de overgangsfase zijn aanzienlijk, zowel voor de organisatie als voor de betrokken personen. De opvolger trekt soms snel zaken naar zich toe waardoor de dga zich ongelukkig voelt, want zijn misbaarheid wordt aangetoond. De dga is het bovendien soms oneens met de werkwijze en de veranderingen die zijn opvolger voorstaat. Hij zoekt daarom misschien bevestiging voor zijn opvattingen door contacten met ‘oude getrouwen’.

Niet zelden kan de dga de dingen niet loslaten en wil hij zich nog overal mee bemoeien. Hij moet eraan wennen dat een jonge, energieke persoon aan het roer staat, die hem niet elk moment om advies vraagt. De dga merkt nu pas hoe ingrijpend de consequenties zijn van zijn besluit om terug te treden.

De aanpak van Caers Personeelsmanagement

Langs het dubbele spoor van verstand en emotie probeert Caers Personeelsmanagement een inzicht te krijgen in de persoon van de vertrekkende directeur en zijn motieven. De dga wordt een spiegel voorgehouden van de consequenties van zijn beslissingen en samen met hem wordt vastgesteld welke rol hij moet spelen om het proces een optimale afloop te geven. Voor zijn bedrijf, zijn opvolger en voor hemzelf.

Caers Personeelsmanagement helpt bij het inventariseren van de competenties die de opvolger dient te hebben. Die zijn niet noodzakelijkerwijs gelijk aan die van de dga. Vervolgens wordt het traject gestart van werving, selecteren, assessment en referenties checken. Caers Personeelsmanagement let daarbij op de ontwikkeling van een goede relatie tussen beide betrokkenen en de opbouw van wederzijds respect.

De kandidaat-opvolger wordt begeleid bij de consequenties van zijn mogelijke stap en hij wordt voorbereid op de rol die hij gaat spelen ten opzichte van de medewerkers en zijn voorganger.

In het besluitvormingsproces over de aanstelling worden specialisten ingeschakeld als het gaat om een eventuele aandelenoverdracht op juridisch, financieel en fiscaal gebied.

Een inwerkprogramma wordt opgesteld en concrete afspraken worden er gemaakt over de verdeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de uiteindelijke overgang daarvan.

Caers Personeelsmanagement verleent continu nazorg, in het begin op basis van een maandelijkse evaluatie.

 

Top
instroom /(bedrijfs-)opvolgingstrajecten
     
     

www.redactiestappaerts.nl