Header
line decor
line decor
      
Instroom / werving en selectie
 
line decor
             
 
 
 
 
 

WERVING EN SELECTIE

Negenstappenplan integrale werving- en selectieprocedure

1. Situatieanalyse

 • Bedrijfs- en omgevingsoriëntatie + probleemverkenning. Resultaat: een bedrijfs-, organisatie- en cultuurprofiel.
 • Uitgebreide functieanalyse. Resultaat: een functieomschrijving.
 • Persoonsprofiel. Definitie van de (kern)competenties die bepalend zijn voor het succesvol uitoefenen van de functie.

2. Werving
Vaststellen van:

 • doelgroep(en)
 • wervingsmethoden, waaronder vooral ook headhunting
 • wervingsbronnen (media) (eventueel)
 • tekst en vormgeving (bij advertentie) (eventueel)

3. Potentiële kandidaten
Selectie uit reacties op de search-activiteiten.

4. Selectie-interviews
Gestructureerde en criteriumgerichte interviews, ondersteund door een persoonlijkheidsvragenlijst en een biografische prestatielijst. Onderzoek van originele diploma’s en getuigschriften.

5. Voorstel over geselecteerde kandidaten aan opdrachtgever

 • bepaling van de uit te nodigen kandidaten
 • begeleiding bij het sollicitatiegesprek
 • begeleiding bij de besluitvorming

6. Persoonlijkheidsonderzoek/assessment
De geselecteerde kandidaat krijgt bij voorkeur een persoonlijkheidsonderzoek/assessment. Dit leidt tot een objectief beeld van de persoonlijkheid, capaciteiten en vaardigheden van de kandidaat, de kandidaat in de functie en diens opstelling in een team. Bovendien vormt dit voor de toekomstige leidinggevende een goed uitgangspunt voor coaching.

7. Natrekken van referenties
De geselecteerde kandidaat of kandidaten worden onderworpen aan een referentieonderzoek bij ten minste twee recente werkgevers, op basis van bevindingen.

8. Verlenen van ondersteuning bij opstelling van arbeidsovereenkomst, inwerkprogramma en coachingsitems

9. Evaluatie van het functioneren en eventuele advisering/ondersteuning

 • vóór het verstrijken van de proeftijd
 • na 5-6 maanden

Nazorg
Minimaal een keer per jaar een tevredenheidpeiling.

Caers Personeelsmanagement werkt volgens de NIP-voorschriften en de sollicitatiecode van het NVP.

 

Top
Instroom / werving en selectie
     
     

www.redactiestappaerts.nl