Header
line decor
line decor
        
line decor
             
 
 
 
 
 

COMPETENTIES LEON CAERS

Personalia:

Naam : Caers
Voornamen : Leonardus, Aloisius, Cornelis, Maria
Geboortedatum : 30-12-1950
Geboorteplaats : Veldhoven
Woonplaats : Stevert 35
5524 KB  Steensel
Burgerlijke staat : Gehuwd, 2 kinderen
Telefoonnr. : 0497-515034
Faxnr.  : 0497-536200
GSM-nr.  : 06-53214345
E-mail  : Caers@xs4all.nl
website : www.caerspm.nl

Opleidingen / diploma's:

 • HBS-A
 • HEAO-CE
 • Nyenrode University, M.D.C., Leergang Algemeen Management
 • Diverse commerciële- en managementtrainingen
 • Diverse cursussen/opleidingen op het gebied van Bedrijfspsychologie

Relevante werkervaring:

Randstad Dienstengroep Nederland B.V. (1980-1995)

 • Manager vestiging Tilburg (1980-1986)
 • Districtsmanager Midden-Brabant, Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg (1986-1992)
 • Manager Product Development (1992-1995)
  Het ontwikkelen van een 60-tal pilotprojecten met resultaatverplichting op het gebied van het efficiënt inzetten van de factor arbeid

Directeur/eigenaar Personeelsadviesbureau Modics B.V. in Eindhoven (1995-2002)
Het inzetten van wetenschappelijk onderbouwde analyse-instrumenten (o.a. assessments) bij probleemstellingen en de uitkomsten daarvan met een bedrijfskundige invalshoek pragmatisch vertalen naar oplossingen. Dit op het gebied van in-, door- en uitstroom van medewerkers.

Partner Personeelsadviesbureau AMO Modics Van Overveld (2002-2003)
Fusie tussen Modics en Amo Van Overveld, zie dienstenpakket Modics.

Caers Personeelsmanagement (2003 - …….)
In-, door- en uitstroom. Zie dienstenpakket Modics.

Personeels Facilitair Centrum, zie www.pfc.nu (2005 - ………)
Mede-initiatiefnemer en aandeelhouder.

CPO (Concept Project Organisatie)
Mede-realisator en aandeelhouder.
Projecten:
- Muziek in je klas (2009 - ………)
- Iso-isolatie.nl (2012 - ………)

I-Start, zie www.i-start.nu (2011 - 2013)
Smart investor/aandeelhouder.

Kennisgebieden:
Bedrijfspsychologie, bedrijfskunde, personeelsmanagement

Kerncompetenties:

 • visie
 • daadkracht
 • pragmatisme
 • ondernemersgeest
 • creativiteit
 • discipline
 • energieke werkhouding
 • enthousiasme
 • bevlogenheid
 • vertrouwenwekkende uitstraling

Nevenactiviteiten/netwerken:

Fontys Hogescholen:
- Lector Ondernemerschap in deeltijd
(2008 -2012)
- oprichting Fontys Centrum voor Ondernemerschap (CVO)
- Voorzitter Ambassadeurs van Fontys CVO
(2012 - ………)

Plateau, initiatiefnemer, mede-oprichter, bestuurslid en voorzitter (1990-2000)
Platform voor Zakelijke Dienstverleners Eindhoven e.o.

Kamer van Koophandel Oost-Brabant (KvK)

 • Algemeen Bestuur KvK Oost-Brabant: bestuurslid (2002- 2008)
 • Lid Dagelijks Bestuur KvK Oost-Brabant: (2006-2008)
  • KvK, Commissie Onderwijs / Bedrijfsleven (2002-2006)
  • KvK, Voorzitter Commissie Economie en Werkgelegenheid (2006-2008)
  • KvK, Voorzitter Commissie Maakindustrie (2007)
  • KvK, Commissie SWOT – analyse De Kempen (2005)
  • KvK, Stuurgroep Oost –Brabant Onderwijs / Bedrijfsleven (2002-2006)

Rotary Eindhoven-Veldhoven:
- lid
vanaf 1994
- voorzitter
(2008 - 2009)
- voorzitter diverse commissies

Overige lidmaatschappen:

 • Lid Stuurgroep Brainport / TOA (Technologie, Onderwijs en Arbeidsmarkt)
 • Nive, Nederlandse vereniging voor management
 • N.C.D., Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen
 • BZW, Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging
 • BZW, studieclub
 • De Maatschappij
 • Jong Ondernemen: coach studentenbedrijf Fontys

 

Top
 
     

www.redactiestappaerts.nl