Header
line decor
line decor
      
Instroom / geschiktheidsonderzoek / het persoonlijkheidsonderzoek
 
line decor
             
 
 
 
 
   

1. PERSOONLIJKHEIDSONDERZOEK

Het betreffende persoonlijkheidsonderzoek, uitgevoerd door een psycholoog, meet persoonskenmerken, specifiek toegepast op de werksituatie.


Hierbij wordt uitgegaan van een 32-tal persoonlijkheidsdimensies, die onderverdeeld zijn in drie hoofdgroepen:

  • Omgang met mensen (houding in contact met anderen):
    • overtuigend, leidinggevend, direct, onafhankelijk handelend, extravert, gesteld op contact, zelfverzekerd, bescheiden, democratisch, zorgzaam 

  • Denkstijl (manier van denken en aanpak van het werk):
    • rationeel, kritisch, gericht op gedragingen, conventioneel, abstract, vindingrijk, gericht op afwisseling, buigzaam, vooruitziend, accuraat, volhardend, regels volgend
  • Emoties (hoe gaat iemand met zijn gevoelens om):
    • ontspannen, zorgelijk, onaangedaan, optimistisch, vertrouwend, terughoudend, energiek, competitief, ambitieus, besluitvaardig

Daarnaast kan er in het onderzoek gekeken worden naar groepsrollen, verkoopstijlen, leiderschapsstijlen en managementvaardigheden.

Samen met de persoonlijkheidsdimensies toetst Caers Personeelsmanagement deze diepgaand aan op werksituaties toegespitste gedragingen door middel van een feedback interview.

De verslaglegging van zowel onderzoeken als interviews vult de psycholoog aan met zijn conclusies.

Caers Personeelsmanagement werkt volgens de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

 

 

Top
instroom / geschiktheidsonderzoek / persoonlijkheidsonderzoek
     
     

www.redactiestappaerts.nl