Header
line decor
line decor
        
line decor
             
 
 
 
 
 

GESCHIKTHEIDSONDERZOEK

De geschiktheid van uw potentiële toekomstige medewerker(s) wordt in drie gradaties beoordeeld:

 

  1. het persoonlijkheidsonderzoek: dit is een vragenlijst met betrekking tot zijn/haar persoonlijkheid

  2. het psychologisch onderzoek: persoonlijkheidsonderzoek aangevuld met een capaciteitentest (IQ-test)

  3. het assessment: persoonlijkheidsonderzoek + psychologisch onderzoek + assessment (rollenspel)

 

 

Klik op de hyperlink voor meer informatie over dat type onderzoek.

 

 

 

 

 

 

Top
instroom / geschiktheidsonderzoek
     
     

www.redactiestappaerts.nl