Header
line decor
line decor
      
Instroom / geschiktheidsonderzoek / het psychologisch onderzoek
 
line decor
             
 
 
 
 
   

2. PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK

Een psychologisch onderzoek bestaat uit:

 1. Drie capaciteitentests ter bepaling van werk- en denkniveau, conceptueel taalkundig denkvermogen, verbaal  logisch redeneervermogen en cijfermatig inzicht.

 2. Persoonlijkheidsonderzoek: relaties met mensen, denkstijl en emoties. Dit persoonlijkheidsonderzoek meet persoonskenmerken, specifiek toegepast op de werksituatie. Hierbij wordt uitgegaan van een 32-tal persoonlijkheidsdimensies, die onderverdeeld zijn in drie hoofdgroepen:

  • Omgang met mensen (houding in contact met anderen):
   • overtuigend, leidinggevend, direct, onafhankelijk handelend, extravert, gesteld op contact, zelfverzekerd, bescheiden, democratisch, zorgzaam

  • Denkstijl (manier van denken en aanpak van het werk):
   • rationeel, kritisch, gericht op gedragingen, conventioneel, abstract, vindingrijk, gericht op afwisseling, buigzaam, vooruitziend, accuraat, volhardend, regels volgend

  • Emoties (hoe gaat iemand met zijn gevoelens om):
   • ontspannen, zorgelijk, onaangedaan, optimistisch, vertrouwend, terughoudend, energiek, competitief, ambitieus, besluitvaardig

 3. Verkoopstijlen/leiderschapsstijlen/managementvaardigheden

 4. Diepte-interview aan de hand van de testresultaten, interpretatie/resultatenbespreking/advies

 5. Rapportage

Caers Personeelsmanagement werkt volgens de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

 

 

Top
Instroom / geschiktheidsonderzoek / het psychologisch onderzoek
     
     

www.redactiestappaerts.nl