Header
line decor
line decor
        
line decor
             
 
 
 
 
   

KERNWAARDEN CAERS

Missie:

U professioneel en intensief ondersteunen bij het selecteren, ontwikkelen en behouden van medewerkers die uw organisatie meerwaarde bieden.
Kennisgebieden
Bedrijfspsychologie, bedrijfskunde, personeelsmanagement

Instroom

 • werving en selectie/executive search (headhunten)
 • bedrijfsopvolging
 • assessment centers

Doorstroom

 • development centers
 • competentiemanagement
 • loopbaanbegeleiding/coaching
 • conflicthantering
 • begeleidings- en beoordelingssystematieken
 • teamontwikkeling
 • verander- en verbetertrajecten

Uitstroom

 • outplacement
 • re-integratie

Onderscheidend in:

 • Visie op het op bedrijfskundige wijze toepassen van bedrijfspsychologische analyses en uitgangspunten.
 • Grote mate van ervaring, inlevingsvermogen, inzet, creativiteit en begaan zijn met…
 • Het aansluiten van adviezen bij 'uw geloof/uw waarheid'. Geen standaardoplossingen/-concepten dus, zodat ze succesvol beklijven. Uw belevingswereld is ons uitgangspunt!
  Het gaat daarbij om het sturen van een denk- en/of veranderingsproces.
 • Vertrouwen in de potentiële kwaliteiten van individu en organisatie (competentieontwikkeling) en het accepteren van de beperkingen van het optimaal mogelijke.
  Het optimale is realiseerbaar, het ultieme meestal nooit! 

Doelgroepen:

Bedrijfstakken

 • industrie
 • bouw
 • handel
 • transport/logistiek
 • (zakelijke) dienstverlening
 • gezondheidszorg

Functieniveaus

 • Instroom/Doorstroom
  • hbo + wo
  • directie + management + staf/kader
 • Uitstroom
  • hbo + wo

Functiegebieden

 • financiën/administratie
 • juridisch
 • algemene zaken/personele zaken
 • secretarieel
 • marketing/verkoop
 • inkoop/logistiek
 • productie
 • techniek
 • ontwikkeling

Top

 
     

www.redactiestappaerts.nl